Digitala Utbildningar

Vi har fått förmånen att bygga ett antal digitala yrkesutbildningar som ny finns tillgängliga. Ett par av dessa återfinns hos Bränna natur: https://brannanatur.se/

Andra utbildningar som vi genomfört tillsammans med våra partners är en länge fullstack Java utbildning till arbetsförmedlingen.

Vi är tacksamma och stolta över att vi kan leverera bredden, inte bara att hålla utbildningen utan även att skapa innehållet och materialet för ett smidigt utbildningsförfarande!

grayscale photo of group of people raises hands